DENTIST+: Novinky a změny Duben 2024

Za uplynulý kvartál jsme pro Vás připravili celou řadu novinek, funkcí a vylepšení, které by Vám měly zjednodušit každodenní ovládání programu. Zde se s nimi můžete blíže seznámit.

Pokračovali jsme ve vylepšování funkce Nástěnka, konkrétně jsme zapracovali na miniaplikaci Počty pacientů podle ZP. Tu jsme rozšířili o statistiku očekávaných příjmů z agregované platby, která nově zohledňuje nejen osvědčení pracoviště, ale i věk pacientů. Dále v miniaplikaci Historie - Otevřené karty jsme rozšířili signalizaci podepsání dekursu modulem eParafa (ikona GadgetNavsteva_eParafa_m signalizuje podepsanou návštěvu, ikona GadgetNavsteva_eParafa_QTS_m signalizuje návštěvu podepsanou eParafou a opatřenou kvalifikovaným časovým razítkem).

Uživatelsky jsme velmi zpříjemnili stav, kdy chcete změnit přihlášeného lékaře, otevřít nastavení zdravotnického zařízení nebo ukončit program v situaci, kdy máte otevřená další okna programu. Nyní vám program elegantně nabídne seznam oken, které vstupu do dané funkce brání a umožní je otevřít, zkusit zavřít nebo zkusit zavřít všechny na jednou.

Dále jsme vylepšili již minule představenou funkci pro hromadnou změnu cen. Nově lze funkce použít i u kódů, které ještě nemají zadanou žádnou cenu.

A také jsme se zaměřili na stav, kdy protetické práce odebíráte od více laboratoří. Pokud daný kód výrobku odebíráte vždy jen od jedné laboratoře, doporučujeme použít nové nastavení. Toto nastavení automaticky po zadání kódu nalezne laboratoř, která má jako jediná ke kódu nastavenu kalkulaci a přímo tuto laboratoř vybere a cenu použije. Jak toto inteligentní chování nastavit?

Další novinky a změny v DENTIST+ za Q1/2024

 • Nová funkce – V kalendáři je již možné hromadně objednávat nejen celé rodiny, ale i pacienty bez zadaných rodinných vztahů. Formulář pro hromadné objednávání se vyvolá ikonou HromadnaObjednavka_m v kalendáři.
 • Nová funkce – Vylepšení ručního zápisu položek na doklady o možnost výběru textu z číselníku frází. Fráze jsou k dispozici u položek na účtenkách, fakturách a zálohových fakturách. U textu položky faktury v aktivním řádku je na konci buňky ikona ciselnik, kterou se dá vyvolat číselník frází. Vybráním fráze dojde k přidání textu k již zapsanému textu v buňce.
 • Nová funkce – Přidávání pacienta, do nastavení formuláře pro přidávání pacienta byla přidána možnost nastavit výchozí hodnotu pro volbu [x] Zasílat marketingové informace.
 • Nová funkce – V seznamu Faktur, Zálohových faktur a Seznamu všech úhrad byla na filtrační formulář přidána záložka /Rychlý filtr/. Lze tak snadněji filtrovat na nejčastěji filtrované položky.
 • Nová funkce – V přehledy úhrady za úkony (menu Přehledy a statistiky > Úhrady za vykonané zdravotní úkony) přibyly sloupce se způsobem platby za daňový doklad a zálohovou fakturu. U faktur a zálohových faktur může být způsobů úhrady i více, jsou pak odděleny čárkou. Tyto sloupce lze filtrovat typem filtru Obsahuje a Neobsahuje, pokročilými filtry lze docílit filtrování na více druhů současně.
 • Nová funkce – V seznamu Faktur a Zálohových faktur je nově zobrazen sloupec Způsob úhrady, způsobů úhrady může být i více – jsou pak odděleny čárkou. Tyto sloupce lze filtrovat typem filtru Obsahuje a Neobsahuje, pokročilými filtry lze docílit filtrování na více druhů současně.
 • Nová funkce – V kartotéce se zobrazuje nový sloupec "Počet RV" - u pacienta je uvedeno, kolik má nastaveno rodinných vztahů. Kliknutím na číslo se přímo přenesete do možnosti upravit nebo prohlédnout rodinu.
 • Nová funkce – V kontextové nabídce kalendáře u objednávky pacienta se zobrazují nové položky pro otevření karty daného pacienta a zobrazení jeho objednávek.
 • Úprava funkce – Přidávání / úprava cen (ceny výkonů, kalkulace laboratoře, kalkulace ordinace) - V daném seznamu lze ikonou HistoryAddMultiple_m vyvolat formulář pro hromadné vložení či úpravu cen. Nově lze cenu do historie přidat i u kódů, které zatím žádnou cenu zadanou neměly. Formulář tak slouží jak pro prvotní zadání cen, tak i jejich budoucí úpravu. Více o této funkci si můžete přečíst zde.
 • Úprava funkce – Diagnostika služeb byla rozšířena o zjišťování CGM Tokenu a služby CGM.Jetty. a CGM.eRepository (nutná pro správné fungování služby CGM QTS).
 • Úprava funkce – Bonusové kódy 00825, 00826 a 00907 se nově nenabízejí jen při ukončení nové návštěvy, ale při ukončení vykazování výkonů na jakékoliv návštěvě. Kódy se tedy nabízejí i při zpětném dopisování do návštěv.
 • Úprava funkce – Při ukončování programu se případná aktualizace nabízejí podle definovaných pravidel, vizte podrobnosti v nápovědě.
 • Úprava funkce – Pokud se přidává návštěva k pacientovi na stejný čas, nabídne se přesun na dané vyšetření.
 • Úprava funkce – V kartě pacienta se sekce s Riziky pacienta automaticky roztahuje podle počtu položek k zobrazení. Ikonou Settings_m lze nastavit maximální počet řádků, který se má zobrazovat. Pokud má rizik pacient více, zobrazí se posuvník.
 • Úprava funkce – Hromadné objednávání pacientů (ikona AddRodina_m_1)
  • Při hromadném objednání rodiny lze vybrat každému pacientovi jinou kategorii.
  • Výchozí kategorii lze hromadně změnit u všech objednávek.
  • Automaticky se nastavuje, zda má mít každý pacient svůj časový úsek, nebo se mají do jednoho úseku vložit všichni (pokud se nevlezou do délky dne pracovní doby).
  • Opravena chyba, pokud by objednání rodiny trvalo déle než jeden den.
  • Při hromadném objednání rodiny je možné rodinu upravit, není nutné formulář průvodce zavírat.
 • Úprava funkce – Změna rodinných vztahů
  • Ve formuláři pro přidání rodiny je možné změnit chování, lze nastavit, aby se např. odvozené rodinné vztahy přidávaly automaticky a protokol se zobrazoval jen v případě, když dojde k chybě. Proces přidávání členů rodiny se tímto zjednodušil a není potřeba tolik kliků.
 • Úprava funkce – Miniaplikace Volné termíny v kalendáři.
  • V nastavení lze zvolit, jak dlouhé termíny se mají do miniaplikace načítat. Lze tedy například nastavit, aby se pro lékaře nabízely termíny od 15 minut délky a například dentální hygieně minimální délka 60 minut.
  • Kopírování dat do schránky Windows. Přes pravé tlačítko myši a výběr volby Kopírovat obsah tabulky lze zobrazená data přenést například do excelu. V nastavení lze změnit chování této funkce, například změnit formát dat, zda se má kopírovat i hlavička atd.
 • Úprava funkce – Při zavření rozpracovaného formuláře pro přidání pacienta dojde k zobrazení dotazu, zda opravdu chcete ukončit formulář bez uložení dat - sjednocení chování.
 • Úprava funkce – Po vložení nové laboratoře se již nenabízí vygenerování cen pro STOMAG kódy.
 • Oprava chyby – Pokud na hlavním počítači nebyl přítomný CGM Server, mohly se u zákazníků používající modul eKontrol pro kontrolu stavu registrace karty pacientů otevírat pomalu.
 • Oprava chyby – Vložit přílohu na vyšetření lze ihned poté, co byla na el. podepsaném vyšetření eParafou zrušena vlastnost Zamknutí karty.
 • Oprava chyby – Pokud se při editaci obrázku uzamklo vyšetření, při zavření formuláře s obrázkem došlo k pádu programu.
 • Oprava chyby – Vzhled formuláře pro vyhledání nejbližšího termínu se mohl špatně zobrazovat na některých kombinacích lupy a systémového DPI ve Windows.
 • Oprava chyby – Při přeobjednání pacienta o několik měsíců dopředu došlo ke smazání objednávky. Pokud se tak stalo, tato verze chybu opravila a data byla z protokolu uživatelských akcí obnovena zpět.
 • Oprava chyby – Státní svátky se zobrazovaly jen na kalendáři prvního lékaře.
 • Oprava chyby – Spuštění skartace s omezenými právy - údržba databanky je již nabízena pouze uživatelům, kteří na to mají oprávnění.
 • Oprava chyby – Pokud v databázi nebyl žádný pracovník, který měl aktivovanou funkci kalendáře nebo úkolovníku, nešla otevřít karta pacienta.
 • Oprava chyby – Zálohování starých záložních souborů. Máte-li nastaveno automatické mazání starých souborů, byla opravena chyba, díky které se nemusel záložní soubor smazat. Navíc byla přidána do protokolu o záloze přidána funkce, kterou lze označit soubory již smazané staré záložní soubory - program se je po záloze nebude snažit na disku najít a smazat (můžete tak tuto část zálohy zrychlit).

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5