DENTIST+: Novinky a změny Leden 2024

Za uplynulý kvartál jsme pro Vás připravili celou řadu novinek, funkcí a vylepšení, které by Vám měly zjednodušit každodenní ovládání programu. Zde se s nimi můžete blíže seznámit.

Velkým tématem bylo vylepšení a rozšíření funkce nástěnky, vizte samostatný článek. Reagovali jsme na změny v legislativě, vylepšili program pro lékaře s osvědčením pedostomatolog o nové bonusové kódy. V kartě pacienta jsme se věnovali záložce /Dekurs/, kterou jsme obohatili o přímé zobrazení historie dekursu. V číselnících jsme udělali nový formulář pro zadání nových cen platných od určitého data. Zadání nových cen tak bude hračka. A další oblastí se spoustou novinek je kalendář.

Další novinky a změny v DENTIST+ za Q4/2023

 • Nová funkce – V Anamnéze lze vložit do textu ikonou calendar_m nebo zkratkou >>CTRL + D aktuální systémové datum
 • Nová funkce – V osobních údajích pacienta na záložce registrace je nově tlačítko [Seznam dávek 80]. V daném seznamu se zobrazují registrační dávky, na kterých se pacient vyskytuje. Dvojklikem na řádek si můžete dávku otevřít – vidíte, že daný pacient se v dávce nacházel.
 • Nová funkce – Lékařská zpráva –Tisková sestava byla rozšířena o možnosti přidat obrázek v oblasti podpisu. Můžete si tedy např. vytvořit obrázek s razítkem a podpisem, který se bude automaticky při tisku vkládat do sestavy.
 • Nová funkce – Připomínkovač na objednávky – Nyní je možné připomínkovači nastavit, aby při načítání ignoroval objednávky, které mají nastaven stav Omluven nebo Neomluven.  
 • Nová funkce – V nastavení vyhledávání (SEARCHBOX) lze nastavit, jak široká má být tabulka s mezivýsledky.
 • Nová funkce – Statistiky za agregovanou úhradu, zohledněn věk pacientů.
 • Úprava funkce – Pokud se v semigrafické části zubního kříže nachází na zubu tolik značek, že se již nevlezou do daného pole, automaticky se zaroluje na nejnověji přidané značky. Toto chování lze změnit na původní v nastavení programu.
 • Úprava funkce – Optimalizace překreslování dat v nástěnce, pokud se nad ní překreslovalo okno.
 • Úprava funkce – Funkce Rychlé kódy nyní u vykazování protetiky podporuje více cen kalkulací ordinace a laboratoře. V případě, že rychlý kód má nastaveno více cen, program nově nechá uživatele vybrat, kterou kalkulaci má použít. 
 • Úprava funkce – Výsledky hledání v searchboxu se zobrazují v seznamu, který je nyní optimalizovaný i na různé nastavení DPI ve Windows (sloupce s daty se zobrazují celé, i když máte ve Windows nastaveno větší písmo).
 • Oprava chyby – Otevření karty pacienta v případě, že přihlášený uživatel neměl oprávnění číst z kalendáře, u kterého měl pacient objednávku.
 • Oprava chyby – Při změně zdravotní pojišťovny pacienta lze zadat, že je pacient nepojištěný.
 • Oprava chyby – V miniaplikaci Denní obrat při nastavení hesla MUDr. mohlo dojít k chybě, pokud se kliklo na tlačítko [Storno] při zadávání hesla.
 • Oprava chyby – Výsledek připomínkovače na hlídání událostí, Odeslání SMS – mohlo dojít k prohození textu SMS, pokud byl seznam řazen podle textu a ručně se editovat text, který se měl odeslat pacientovi.
 • Oprava chyby – eNeschopenka – pokud se v průběhu stahování adresy z ČSSZ kliklo na tlačítko [Storno], program zobrazil chybové hlášení. Úprava logování modulu.
 • Oprava chyby – Opravena velikost písma na miniaplikacích nástěnky, pokud bylo ve Windows nastaveno vysoké DPI.
 • Oprava chyby – Vylepšeno zobrazovaní SEARCHBOXu v kartotéce, pokud bylo ve Windows nastaveno vysoké DPI.
 • Oprava chyby – Ošetřen stav, kdy se současně zavírá a otevírá kalendář.
 • Oprava chyby – Při skartaci nebo vyřazení pacienta mohlo dojít při psaní na klávesnici k potvrzení formuláře stiskem klávesy D nebo K.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5